Webinar: Davranışsal Segmentasyon ve Müşteri Eğilimleri Analizi

20 Aralık 2017

11 am Türkiye Saati

Sunucu:

Muzaffer Yöntem, Kurucu Ortak, Infolitik

Özgen Çetinkaya, Uzman Çözüm Mimarı, Infolitik

Genel Bakış:

Ekonomik göstergeler ve sürdürülebilir karlılık hedefleri, müşteri davranışlarının çok daha iyi yorumlanmasını zorunlu kılıyor.Müşterilerinizi bilimsel verilerle gruplandırmak, ancak davranışları içerisindeki görünmeyen ilişkilerin üstünü açarak mümkün. Böylelikle onların davranışlarına uygun şekilde yeni ürünler geliştirebilir, farklı iletişim kanallarını en etkin şekilde kullanabilirsiniz.

Bu webinar aşağıdaki konularda sizlere bilgi sağlayacak;

  • Müşteri Segmentasyonu: Ürün kategorilerindeki geçmiş alışveriş davranışlarına bakarak, benzer davranışları gösteren müşterileri bir grupta toplamak ve görünmeyen ilişkileri ortaya çıkarmak mümkün müdür?
  • En İyi Çapraz Satış Önerisi: Müşterilerinizin hangi ürün gruplarını beraber aldığını öğrenerek, çapraz satış imkanları yaratabilir misiniz?
  • Daha İyi Müşteri İlişkileri: Farklı gruplarda bulunan müşterilerinize ilgilendikleri konularda hizmetler üreterek, yüksek müşteri tatmini sağlayabilir misiniz?
  • TIBCO Spotfire’ın sunduğu aşağıdaki algoritmalar ile:
    • K-Means ve Hiyerarşik Kümeleme ile büyük verinizin görünmeyen ilişkilerini en basit ve görsel tekniklerle ortaya koyabilecek,
    • RandomForest algoritması kullanılarak Spotfire ile geçmişte beraber alınan ürünler analiz edilerek, en iyi önerileri sunabilecek,
    • Principal Component Analysis(PCA) ile yüzlerce değişkenin otomatik şekilde azaltarak yeni değişkenler türetebilecek ve tahminleme formüllerinize dahil edebileceksiniz.

Webinar süresince TIBCO Spotfire ile adım adım müşteri segmentasyonun nasıl kolayca yapıldığını gözlemleyip, sonrasında izleyebileceğiniz esnek analitik yolculuğunuzun bir örneğinin yol haritasını öğreneceksiniz.

Webinar Türkçe olarak sunulacaktır.

INFOLITIK Yazılım & TIBCO Software