WEBİNAR KAYIT – Ekim 2018

İç Denetim ve Kontrol Uygulamalarında Spotfire ile R Kullanımı

Elinizdeki herhangi bir veri kümesindeki matematiksel dağılımın dışına çıkan veya uzaklaşan bir gözlemi, “aykırı değer -Outlier- ” olarak sınıflandırırız. Nitekim İç Denetim ve Kontrol departmanları sıradışı kayıt analizlerinin yanında,

  • Mükerrer kayıt bulma,
  • Düzeltme kayıt analizleri,
  • Potansiyel hileli işlemler analizleri,
  • Endüstriyel makine arızaları,
  • Hesap, kasiyer, operatör veya satıcı

bazında inceleme sürekli yapan birimlerdir. TIBCO Spotfire ve bütünleşik R kullanımı ile bu birimlere en hızlı değeri nasıl sağlarız?

Veri analisti veya birim sorumlusu olarak düzeltici işlemi uygulayabilmek için de, aykırı değerleri kolayca saptayabilmemiz ve onları istatiksel analizlerimizden etiketleyerek izole etmemiz gerekir. Böylelikle en gerçekçi sonuçlara ulaşmak adına baştan yola doğru çıkabilir, dahası bir çok gereksiz maliyeti de gözardı edebiliriz.

Bu webinarımızda TIBCO Spotfire’ın veri maniplasyonu, entegrasyonu ve ileri görselleme yeteneklerini, bütünleşik gelen R motorunun (Enterprise Runtime for R ) üzerinde çalıştırılacak farklı methodlar izleyeceksiniz.

Webinar Kayıt

İsim

Soyisim

Email

Şirket

Ünvanınız

Cep Telefonu

Dahili Telefon